Pre každého človeka je veľmi dôležitý pocit spokojnosti a potrebnosti. Ten vo významnej miere poskytuje práca a napĺňa zmysel života. Toto životné krédo platí pre človeka so zdravotným postihnutím snáď viac ako pre zdravého. Práca ho začleňuje do normálneho života a dáva mu pocit sebarealizácie.

Je smutné že v celospoločenskom procese je využívanie pracovných a odborných kapacít občanov so zdravotným postihnutím významne poddimenzované. Zhodnotenie tejto nedocenenej skupiny občanov je pre nás ako zamestnávateľa veľkou výzvou.


 

 

Naša Chránená dielňa integruje ľudí so zdravotným postihnutím do pracovného procesu. Zobrali sme na seba dobrovoľne zodpovednosť za pracovné, ekonomické a spoločenské začlenenie významnej skupiny ľudí so zdravotným postihnutím.

Naši zamestnanci napriek handicapu sú ochotní pracovať a odhodlaní obstáť v konkurencii po stránke kvality. Výsledkami práce sú motivovaní nebyť závislými. Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku neustále bojuje s mnohými problémami, ktoré vyplývajú nielen zo svetovej ekonomickej a hospodárskej situácie, ale aj národnej legislatívy a čoraz slabšej podpory štátu.

 

 

Oznámenia

    Spustili sme našu FB stránku!

    Pridajte sa k nám aj na našej Facebookovej stránke!

    Pomocou nej budete mať vždy prehľad nad udalosťami a dianím v Chránenej dielni v Michalovciach.